Advertisement:

English - Hebrew Offline Dictionary

English - Hebrew Offline Dictionary

เหมาะภาษาอังกฤษเป็นภาษาฮิบรูและพจนานุกรมภาษาฮิบรูภาษาอังกฤษ * ครบออฟไลน์ = คุณไม่ต้องจ่ายสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต * แสดงคำแปลที่คุณพิมพ์ * หน้าจอสัมผัสแป้นพิมพ์ QWERTY และได้รับการสนับสนุน * เข้ากันได้กับทุกขนาดหน้าจอ 100x100, 128x128, 128x160, 176x208, 176x220, 240x320 ... * ฐานข้อมูลของพันคำที่อยู่ในพื้นที่ต่ำสุด * 5 ขนาดตัวอักษรที่ใช้ได้ *...

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

English Hebrew Dictionary

English Hebrew Dictionary

แปลงโทรศัพท์มือถือ (โทรศัพท์มือถือ) ลงในพจนานุกรมภาษาอังกฤษภาษาฮิบรู - ผู้แปลอิเล็กทรอนิกส์! ภาษาอังกฤษภาษาฮิบรูพจนานุกรม - โทรศัพท์มือถือ (โทรศัพท์มือถือ) พจนานุกรมการเดินทางซอฟต์แวร์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อ translateEnglish ภาษาฮิบรูแสดงรายการของคำใน romanised (ออกเสียง) ฮิบรู พจนานุกรมภาษาฮิบรูภาษาอังกฤษแปลมาจากภาษาฮิบรูการออกเสียงภาษาอังกฤษ คัดลอกคำแปลจากรายการสำหรับการแปลย้อนกลับสามารถนำมาใช้เพื่อหาคำพ้องและเข้าใจการใช้ที่กว้างขึ้นของคำภาษาฮิบรูในภาษาอังกฤษ แม้ว่าพจนานุกรมภาษาอังกฤษภาษาฮิบรูไม่ได้ให้คำจำกัดความหรือตัวอย่างการใช้ซอฟต์แวร์การแปลในลักษณะนี้ช่วยให้คุณมีกลไกในการทำความเข้าใจคำภาษาฮิบรูในบริบทภาษาอังกฤษโดยไม่จำเป็นต้องสำหรับคำจำกัดความ. เล่นบนโทรศัพท์มือถือ (โทรศัพท์มือถือ)...

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

English Hebrew Online Dictionary for Mobiles

English Hebrew Online Dictionary for Mobiles

ภาษาอังกฤษภาษาฮิบรูออนไลน์แปลเป็นโซลูชั่นซอฟต์แวร์ภาษาขนาดเล็กและอย่างฟรี มันสามารถนำมาใช้ในการแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาฮีบรูและจากภาษาฮิบรูภาษาอังกฤษโดยใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตบนอุปกรณ์ของคุณ เล่นบนโทรศัพท์มือถือ (โทรศัพท์มือถือ) และอุปกรณ์มือถือที่รองรับกับข้อกำหนด J2ME CLDP 1.0 และ MIDP 2.0 หรือสูงกว่ารวมทั้ง BlackBerry, Palm, Windows Mobile (PocketPC และมาร์ทโฟน), Android และเกมคอนโซล (PSP Nintendo DS) ติดตั้งด้วย JVM แบบ compatiable และเชื่อมโยงกับอินเทอร์เน็ตผ่านการเชื่อมต่อไร้สาย. คำแนะนำในการติดตั้งและออฟไลน์พจนานุกรมภาษาอังกฤษภาษาฮิบรูที่มีอยู่. ภาษาอังกฤษภาษาฮิบรูพจนานุกรม (J2ME - โทรศัพท์มือถือ) มาร์ทโฟนที่รองรับ Java (Symbian, S60, Windows Mobile, Pocket PC, Android) เกมคอนโซล (PSP, NDS, GP2X) พจนานุกรมภาษาอังกฤษภาษาฮิบรู (J2SE - Mac, Linux Windows) Windows, Mac, Linux, Solaris (เดสก์ทอปและแล็ปท็อป) เจลเบรค iPhone และ iTouch...

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

English Hebrew Dictionary - Lite

English Hebrew Dictionary - Lite

โทรศัพท์มือถือ (โทรศัพท์มือถือ) พจนานุกรมการเดินทางซอฟต์แวร์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาฮิบรูแสดงรายการของคำใน romanised (ออกเสียง) ฮิบรู พจนานุกรมภาษาฮิบรูภาษาอังกฤษแปลมาจากภาษาฮิบรูการออกเสียงภาษาอังกฤษ คัดลอกคำแปลจากรายการสำหรับการแปลย้อนกลับสามารถนำมาใช้เพื่อหาคำพ้องและเข้าใจการใช้ที่กว้างขึ้นของคำภาษาฮิบรูในภาษาอังกฤษ แม้ว่าพจนานุกรมภาษาอังกฤษภาษาฮิบรูไม่ได้ให้คำจำกัดความหรือตัวอย่างการใช้ซอฟต์แวร์การแปลในลักษณะนี้ช่วยให้คุณมีกลไกในการทำความเข้าใจคำภาษาฮิบรูในบริบทภาษาอังกฤษโดยไม่จำเป็นต้องสำหรับคำจำกัดความ ทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อ จำกัด ของโทรศัพท์มือถือ (โทรศัพท์มือถือ) ที่เราได้รับการออกแบบพจนานุกรมของเราเหมาะสมกับ 12,000...

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
Advertisement:

DictionaryForMIDs Lernu! Esperanto-Hebrew

DictionaryForMIDs Lernu! Esperanto-Hebrew

เป็นพจนานุกรมฟรีสำหรับโทรศัพท์มือถือ & middot; ความอุดมสมบูรณ์ของฟังก์ชั่นและตัวเลือกปรับแต่งมากมาย & middot; คุณลักษณะการค้นหาที่ซับซ้อนที่ยังช่วยให้การหาวลีและการใช้อักขระตัวแทนต่างๆ & middot; ภาษาเฉพาะคุณลักษณะการค้นหาที่ช่วยให้การหาคำที่เขียนคล้ายกันหรือการออกเสียง & middot; ค้นหาเวลาที่สั้นมากสำหรับขอบคุณแปลโครงสร้างดัชนีเนื้อหา & middot; รองรับหลายภาษาของอินเตอร์เฟซผู้ใช้หลายภาษา & middot;...

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ค้นหาโดยอุปกรณ์
Samsung Tocco F480

Samsung Tocco F480
ค้นหาตามหมวดหมู่